"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 16. 3. 2015 proběhlo regionální kolo JDI (Jugend debattiert international), mezinárodní debatní soutěže mládeže, kterou každoročně vyhlašuje Goethe-Institut.

Konalo se v Praze na Gymnáziu Thomase Manna. Úkolem soutěže je debatování na určité téma v němčině. Letošní téma znělo ,,Měly by se do základních škol a do gymnázií v Česku zavést uniformy?“ Soutěž byla pro Štěpána Červeného a Nguyen Thuy Dugong ze třídy 7.8. velmi náročná. Jejich soupeři byli studenti Gymnázia Thomase Manna s rozšířenou výukou němčiny v Praze, Gymnázia T.G Masaryka v Plzni a Křesťanského gymnázia v Praze. Na těchto školách působí rodilí mluvčí, což je pro studenty, kteří se na debatní soutěž připravují, velká výhoda. Oba naši debatéři si vedli po jazykové stránce velmi dobře, logicky argumentovali a dodržovali pravidla soutěže. Rozhodování poroty nebylo jednoduché. Nakonec vybrala čtveřici, která postupuje do celostátní kvalifikace. Jsme velmi rádi, že je mezi nimi i reprezentant našeho gymnázia Štěpán Červený.

Martina Beberová

Němčina - JDI (...
Němčina - JDI (...
Němčina - JDI (...
Němčina - JDI (...
Němčina - JDI (...