"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Olympiáda v němčině

Každoročně se naši studenti zúčastňují olympiády v němčině ve třech kategoriích - pro žáky nižších ročníků víceletého studia, pro studenty 1. až 3. ročníků středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií a své reprezentanty míváme i v kategorii určené pro bilingvní studenty. Školní kolo se koná vždy v prosinci, vyšší kola následují v jarních měsících.