"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Na výměnu zkušeností a poznatků z organizace projektů, které společně uskutečňují české a bavorské střední školy, byl zaměřen dvoudenní seminář, jehož hostitelem bylo naše gymnázium.

     Jeho těžiště tvořila vystoupení zástupců spolupracujících středních škol, kteří své kolegy seznámili s dosud realizovanými i teprve plánovanými akcemi a také s  úskalími jejich přípravy. Vzhledem k tomu, že přednášejícími i posluchači byli učitelé věnující se společným česko-německým projektům, byla jednacím jazykem němčina. Mezi přednášejícími nechyběli ani naši učitelé němčiny Emilie Nosková a Jan Pek, kteří společně se svými kolegy z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu Reginou Leitnerovou a Wolfgangem Friedlem informovali o problematice nácviku dvojjazyčných studentských divadelních představení.

     Součástí programu domažlického semináře bylo rovněž promítnutí dvojjazyčného dokumentárního filmu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste přibližujícího osudy lidí i obcí v příhraniční oblasti od Poběžovicka až po jihočeskou část Šumavy. Ve filmu hovořilo také několik na Domažlicku dobře známých osobností z obou stran hranice. Autorka scénáře a režisérka Lenka Ovčáčková byla osobně přítomna a posluchačům představila okolnosti vzniku svého velmi působivého filmu.

     „Chtěl bych v první řadě poděkovat za možnost uskutečnit na domažlickém gymnáziu tuto akci. Naší intenzivní práci během obou jednacích dnů se tu dostalo všestranné podpory. Všichni účastníci byli opravdu nadšeni velmi pozitivní pracovní atmosférou i zázemím, které zde měli,“ shrnul své dojmy po skončení semináře jeho hlavní organizátor Albert Freier pověřený řízením gymnázií v oblasti Horní Falce.

Text a foto Jan Pek

Noskova Leitner