"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Žáci předposledních ročníků Gymnázia J. Š. Baara v rámci výuky ZSV každý školní rok zakládají svoji studentskou firmu, která se zabývá prodejem občerstvení o hlavní přestávce.

Bylo tomu tak i v tomto školním roce. Všechny tři třídy v září vymyslely název firmy, zvolily její management, sestavily podnikatelský plán a s vedením školy dohodly podmínky svého podnikání. Dále musely vyplnit dotazníky pro hlavní kancelář Junior Achievement (JA), která sídlí ve Zlíně. Velkou zodpovědnost měl finanční ředitel, jenž po celou dobu fungování firmy vedl evidenci účetních dokladů. Po ukončení činnosti studentské firmy provedly vyúčtování a do hlavní kanceláře JA odeslaly zprávu o průběhu podnikání a splnění cílů firmy. Starosti do příštího školního roku přinese novela vyhlášky o školním stravování, která určuje, jaké potraviny a nápoje jsou vhodné pro svačiny žáků a studentů, a tudíž by je měly studentské firmy prodávat. Současně by z jejich sortimentu měly zmizet ty, které ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství nedoporučuje. JA firma však může mít daleko širší pole působnosti. Podnikatelským záměrem nemusí být jen prodej svačin, ale například výroba a prodej drobných, praktických a užitečných předmětů. Tuto možnost by měly budoucí firmy zvážit. Za svoje podnikatelské úsilí v závěru školního roku obdrželi žáci tříd 3.4, 5.6 a 7.8 certifikát dokazující, že úspěšně zvládli program Junior Achievement Firma. Na získané zkušenosti možná někteří z nich naváží ve svém budoucím profesním životě. Snímky jsou z předávání certifikátů ve třídě 3.4.                                                                         

Text Martina Beberová, foto Jan Pek

Firma_2016
Firma_2016
Firma_2016
Firma_2016