"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výuka v aktuálním školním roce 2016/17

ov kapka

Kontakty na vyučující OV a ZSV:

Mgr. Petra Beňušíková:    

                                     tel. 379414238

Mgr. Šárka Fišrová:    

                                  tel. 379414227

Mgr. Radka Kortusová:    

                                     tel. 379414232

Mgr. Pavlína Vondrašová:    

                                        tel. 379414235

Ing. Martina Beberová:    

                                     tel. 379414232

 

Probíraná témata v jednotlivých třídách: 
třída 1.8 – Mgr. Petra Beňušíková – Občanská výchova
Hlavní témata: Člověk v rytmu času. Rodina. Škola. Obec. Životní prostředí. Má vlast. Úvod do lidských práv. Právo a morálka. Kalendář.
třída 2.8 – Mgr. Petra Beňušíková – Občanská výchova
Hlavní témata: Život mezi lidmi. Člověk a kultura. Ochrana přírodního a kulturního bohatství. Majetek v našem životě. Řízení společnosti. Svět kolem nás (EU). Lidská práva. Morálka a mravnost.
Třída 3.8 – Mgr. Petra Beňušíková – Občanská výchova
Hlavní témata: Osobnost, psychické procesy a stavy (základy psychologie). Člověk v sociálních vztazích (základy sociologie). Hospodaření (základy ekonomie). Právo jako minimum morálky, systém práva, dělba moci ve státě, politika, volby (základy státovědy, politologie a práva).
Třída 4.8 – Mgr. Šárka Jandová – Občanská výchova
Hlavní témata: Občan, na úřadu, euroobčanství. Odvětví práva, občanskoprávní vztahy. Právní ochrana, děti a paragrafy. V pracovním poměru, první brigáda. Rodina a zákony. Hospodaření. Globální svět. Životní perspektivy (plány a cíle do budoucna).
Třída 5.8 – Mgr. Šárka Jandová – Základy společenských věd
Úvod do psychologie a sociologie.
Třída 6.8 – Mgr. Šárka Jandová – Základy společenských věd
Úvod do státovědy, politologie, mezinárodních vztahů a práva.
Třída 7.8 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do ekonomie a finanční gramotnosti (včetně založení a vedení studentské firmy).
Třída 8.8 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do filozofie.
Třída 1.6 – Mgr. Petra Beňušíková – Občanská výchova
Hlavní témata: Osobnost, psychické procesy a stavy (základy psychologie). Člověk v sociálních vztazích (základy sociologie). Hospodaření (základy ekonomie). Právo jako minimum morálky, systém práva, dělba moci ve státě, politika, volby (základy státovědy, politologie a práva).
Třída 2.6 – Mgr. Šárka Jandová – Občanská výchova
Hlavní témata: Občan, na úřadu, euroobčanství. Odvětví práva, občanskoprávní vztahy. Právní ochrana, děti a paragrafy. V pracovním poměru, první brigáda. Rodina a zákony. Hospodaření. Globální svět. Životní perspektivy (plány a cíle do budoucna).
Třída 3.6 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do psychologie a sociologie.
Třída 4.6 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do státovědy, politologie, mezinárodních vztahů a práva.
Třída 5.6 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do ekonomie a finanční gramotnosti (včetně založení a vedení studentské firmy).
Třída 6.6 – Mgr. Radka Kortusová – Základy společenských věd
Úvod do filozofie.
Třída 1.4 – Mgr. Šárka Jandová – Základy společenských věd
Úvod do psychologie a sociologie.
Třída 2.4 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do státovědy, politologie, mezinárodních vztahů a práva.
Třída 3.4 – Mgr. Pavlína Vondrašová – Základy společenských věd
Úvod do ekonomie a finanční gramotnosti (včetně založení a vedení studentské firmy).
Třída 4.4 – Mgr. Pavlína Vondrašová– Základy společenských věd
Úvod do filozofie.