"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 14. 10. 2016 se vydaly do Prahy za poznáním třídy 1.4, 3.6 a 5.8. Jejich hlavním programem byla Královská cesta, která s několika zastávkami probíhala od 11,00 do 17,00 hod.. Velmi zdařilým zastavením byla komentovaná prohlídka Staroměstské radnice nebo procházka Novým světem na Hradčanech.

Vyvrcholením celého dne bylo divadelní představení " Shakespeare ve 120 minutách", které už osmým rokem úspěšně předvádí Divadlo v Dlouhé ulici. Akce proběhla ve spolupráci komise českého jazyka a dějepisu.

                                                                                                                                                        Marie Johánková