"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 29. 9. 2015 studentitříd 2.4 a 6.8 v ranních hodinách odcestovali na pracovní seminář do Terezína. Navštívili bývalé ghetto, jeho dochované prostory, pamětní místnosti, muzeum.

Průvodce je provedl těmi nejdůležitějšími místy, která jsou spojena s dobou 2. světové války. Dále cesta našich studentů směřovala do Malé pevnosti Terezína, kde za války byla věznice gestapa. Informace o době válečné v Terezíně byly ucelené a poučné.