"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 20. 4. 2015 byla pro studenty tříd 2.4, 4.6 a 6.8 připravena exkurze do Prahy k návštěvě obou komor Parlamentu ČR a následně pietního místa v Lidicích u Kladna.

V Senátu se kromě průvodkyně ujal našich studentů i senátor za náš okres pan Jan Látka, který 1. 6. 2015 na naší škole uskuteční besedu se žáky. Návštěva budov obou institucí byla plnohodnotná a přínosná. Na zpáteční cestě z Prahy byla objednána prohlídka pietního místa v Lidicích a místní muzejní expozice. Krásné počasí umocnilo dojem z celého dne naplněného zážitky a informacemi.

Praha 46 2015