"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dějepisné exkurze

Zpestřením a rozšířením dějepisné výuky jsou pravidelné exkurze a výlety. Pro jednotlivé ročníky jsou rozděleny do celého školního roku. Jsou zaměřeny na poznávání míst, která jsou spjata s českou a československou státností, dokonce i s evropskou historií. Navštěvujeme historicky zajímavé lokality na Chodsku, v Plzeňském kraji a podrobně se zaměřujeme na jejich metropole. Každoroční výukové semináře v Terezíně mají velký ohlas, stejně tak návštěva Lidic je pro studenty neopakovatelným zážitkem.Lidice Nedaleký památník koncentračního tábora ve Flossenbürgu je také častým cílem našich cest za poznáním válečné minulosti. V hlavním městě Praze pravidelně absolvujeme Královskou cestu a všechny pamětihodnosti, které k ní přiléhají. Navštěvujeme tam dále významné umělecké expozice Národní galerie, muzea, divadla, Betlémskou kapli, Anežský klášter, Židovské město, technické památky. Vyjímkou nejsou ani exkurze do Parlamentu České republiky nebo do věznice na Pankráci. Dalším cílem našich výletů je také poutní místo Svatá hora, Čapkova Strž, zámky v Dobříši, Hluboké, Českém Krumlově, Muzeum železné opony v Rozvadově, atd. V případě pořádání celoškolních zájezdů do ciziny využívají naši studenti možnosti přihlásit se k této akci a navštívit slavná evropská města či významné lokality. Mohli shlédnout Paříž, Remeš, Řím, Florencii, Benátky, Londýn, Berlín, Postupim, Mnichov, Drážďany.

Tyto akce jsou každoročně aktualizovány na začátku školního roku a jsou součástí plánu práce společenskovědní předmětové komise. Plán exkurzí, jeho plnění a dokumentace z průběhu jednotlivých akcí budou na těchto stránkách pravidelně prezentovány.