"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 20. 9. 2017 studenti tříd 6.8  4.6 odjeli na odborný seminář do Terezína, kde se po celý den seznamovali s problematikou terezínského ghetta za II. světové války. Navštívili též Malou pevnost, která byla za války politickým koncentračním táborem. naši mladí fotografové pořídili řadu zajímavých snímků, které následně v hodinách dějepisu doplnili zamyšlením a rozpravou. Výsledky této práce lze shlédnout na dějepisných nástěnkách proti školní jídelně.

V pondělí 3. dubna 2017 v ranních hodinách vyjely z Domažlic dva autobusy se studenty 2.4, 6.8, 4.6, aby navštívili v Praze Senát a Sněmovnu Parlamentu ČR. Senátem je provázel pan Jan Látka - senátor za okresy Domažlice a Klatovy.

V pátek 14. 10. 2016 se vydaly do Prahy za poznáním třídy 1.4, 3.6 a 5.8. Jejich hlavním programem byla Královská cesta, která s několika zastávkami probíhala od 11,00 do 17,00 hod.. Velmi zdařilým zastavením byla komentovaná prohlídka Staroměstské radnice nebo procházka Novým světem na Hradčanech.

Ve středu 21. 9. 2016 proběhla pro třídy 2.4 a 4.6 exkurze do Terezína, kde za 2.světové války bylo zřízeno gettho pro židovské obyvatelstvo Protektorátu Čechy a Morava a dalších evropských zemí.

V roce, kdy si připomínáme 700 let od narození Karla IV., studenti tříd 1.4, 5.8 a 3.6 navštívili 30. května Prahu, aby si prošli korunovační cestu českých králů. Téměř tříhodinová procházka městy pražskými byla završena návštěvou Divadla v Dlouhé, kde žáci shlédli představení " W. Shakespeare ve 120 minutách".

V pondělí 18. 4. 2016 byla pro studenty tříd 2.4, 4.6 a 6.8 připravena exkurze do Prahy k návštěvě obou komor Parlamentu ČR a následně pietního místa v Lidicích u Kladna.

V úterý 29. 9. 2015 studentitříd 2.4 a 6.8 v ranních hodinách odcestovali na pracovní seminář do Terezína. Navštívili bývalé ghetto, jeho dochované prostory, pamětní místnosti, muzeum.

Ve spolupráci s předmětovou komisí Čj se 10. 6. 2015 uskutečnila exkurze do Prahy pro třídy 1.4, 3.6 a 5.8.

Ve středu 29.4. 2015 dvě třídy naší školy (7.8 a3.4) navštívily památník koncentračního tábora v německém Flossenbürgu, kde za 2. světové války byli soutřeďováni protinacisticky smýšlející vězňové z celé Evropy.