"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 2. 12. 2016 se v domažlickém kině Čakan uskutečnil komponovaný hudebně-dramatický program k 700. výročí narození Karla IV. Celá akce se pečlivě připravovala od začátku školního roku a zapojily se doní studenti čtrnácti tříd. Dopoledne proběhla dvě školní představení a od 18 hodin se hrálo pro veřejnost. V programu se střídaly scénky, mluvené slovo, promítání, písně a tance. diváci Karla IV. poznali po stránce lidské i státnické, seznámili se s jeho rodinou, slavnými osobnostmi jeho doby, dozvěděli se o jeho budovatelství, sběratelství. Nezapomnělo se ani na odkaz jeho doby pro současnost. Tečkou za celým vystoupením byl vstup do muzikálu Noc na Karlštejně. Celý pořad měl kladný ohlas jak u studentů a učitelů, tak i u široké veřejnosti, která večer zaplnila kino do posledního místa.