"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 21.října 2014 se v kině Čakan od 18 hodin uskutečnilo vystoupení našich studentů v rozsáhlém programu ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války.

Dostupnými prostředky byla pozvána široká veřejnost, která mohla shlédnout program plný odborných prezentací historických událostí z počátku 20. století a vzpomínek na rodinné příslušníky, kteří prošli válkou.

Nechyběly scénky se Švejkem v hlavní roli a zajímavá setkání s budovateli Československa. Návštěvníci se mohli seznámit s rolí Červeného kříže a s osudy výrazných osobností za " velké války". Velmi barvitě byl představen kulturní směr dadaismus z roku 1916, nechyběla hudební, pěvecká i taneční vystoupení, která dobarvila atmosférupředstavovaného období.

Velké poděkování patří všem studentům a pedagogům, kteří se na celé akci podíleli, a to jak nácvikem, přípravou a samotným provedením. Realizace tohoto programu si vyžádala hodně trpělivosti a volného času všech aktérů. Děkujeme!

Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...
Komponovaný poř...