Vytisknout

Dějepisné projekty

V rámci dějepisu organizujeme řadu školních projektů, které následně prezentujeme i pro mimoškolní veřejnost. Výstupy z těchto akcí pak vystavujeme ve škole, informujeme o nich v místním tisku, dokumentujeme je filmem a fotografií. Mezi úspěšné projekty s mezipředmětovým dosahem lze zařadit : „ Antický den“, „ Středověká společnost“, „ J. Š. Baar a jeho doba“, „ Jan Amos Komenský – učitel a filosof“, „ 28. říjen v československých dějinách“, „ 17. listopad a my“.

Pro školní rok 2013 – 2014 chystáme nový rozsáhlý projekt ke 100. výročí začátku 1. světové války. Bude prezentován v červnu 2014 a bude dílem všech tříd, které se již s problematikou této události seznámily. O průběhu příprav a celkovém výsledku akce budeme na těchto stránkách pravidelně informovat.