Vytisknout

Dějepisné soutěže

Každoročně se naši mladí historikové ve věku 13 – 15 let zapojují do dějepisné olympiády, ve které pravidelně vítězí v rámci okresního kola a následně postupují do kraje. Tam už bývají úspěchy střídavé, ale vždy máme umístění v první desítce. Máme ale i vítěze oblastních kol, kteří nás pak reprezentují na národní úrovni. Naši mladí badatelé se též účastní krajských historických kampů. Další pravidelnou soutěží je Historická soutěž v Chebu, pořádaná pro starší kategorii gymnazistů. Je to akce pro soutěžní družstva, kterých stále přibývá. V současné době jich do Chebu přijíždí 75. I zde se za práci nemusíme stydět, každoročně končíme na předních místech výsledkové tabulky. Řada našich zájemců o studium historie také pracuje na odborných pracích SOČ. Ke zpracování si vybírají témata sobě blízká, nejčastěji z místa svého bydliště. Zapojují se též do mezinárodní soutěže Eurostory.

Vyhlašování témat pro dějepisnou olympiádu probíhá začátkem každého školního roku. Na jejich základě se podle zájmu přihlašují studenti příslušných věkových kategorií. Školní kolo olympiády se koná vždy v listopadu a na jeho základě jsou vybráni tři nejlepší účastníci do okresního kola. Na chebskou historickou soutěž je družstvo vybráno již v předchozím školním roce, aby se již na předem známé téma mohli s předstihem připravovat. Odborné práce SOČ jsou víceletým dílem a jejich autoři je většinou představí v předposledním či posledním roce studia.

Aktuální průběh všech soutěží bude na těchto stránkách pravidelně prezentován.