"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Logickým pokračováním řady soutěžních kol dějepisné olympiády je krajské klání. Naši školu tam reprezentovali žáci Vojtěch Ticháček, Kamil Černý a Tomáš Vrňák. Vojtěch Ticháček zopakoval svůj lońský úspěch a umístil se na 2. místě, čímž si otevřel cestu do národního kola.    Blahopřejeme.