"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 16. 1. 2018 se v Domě dětí a mládeže v Domažlicích konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká  Československé republiky 1918 -38. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola : Jan Táborský (2.6), Vojtěch Ticháček (1.6) a Karel Benda (1.6).  Na plné čáře zvítězili a obsadili první tři místa: 1. místo - Jan Táborský, 2. místo - Karel Benda a 3. místo Vojtěch Ticháček. Všichni postoupili do krajského kola v Plzni 20.3.2018. Budeme držet palce.  Mgr. Marie Johánková

V době předvánoční 15.12.2017 mezi naše studenty 2. a 3. ročníků zavítala paní Eva Erbenová, která jako židovská dívka za 2. světové války přežila Terezín, koncentrační tábory a také pochod smrti.

Na konci listopadu na půdě našeho gymnázia proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká 100. výročí založení Československa a období 1. republiky. Celkem se této soutěže zúčastnilo 23 žáků tříd 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8. V prosinci byly soutěžní úkoly vyhodnoceny a první místo si vybojoval Jan Táborský (2.6), druhou příčku obsadil Vojtěch Ticháček (1.6) a třetí skončil Karel Benda (1.6). Všichni tři postupují do okresního kola, které proběhne v úterý 16.1.2018v DDM Domino v Domažlicích.

Letošní téma k historickému klání zní " Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy". Školního kola se zúčastnilo 18 žáků ze tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Vítězně z tohoto souboje vyšel Jan Táborský z 1.6 a po něm na druhé a třetí příčce skončili Jan František Porazil a Eliška Polívková ze třídy 4.8. Postoupili do lednového okresního kola, kde byl nejúspěšnější Jan Fr. Porazil, který obsadil 3. místo a postoupil do krajského kola, které proběhne v Plzni 20. 3. 2017.

Literární kavárna je projekt, jehož cílem je podpořit novou generaci v tvůrčím psaní. Účastnit se ho může každý ve věku od 13 do 20 let,

V pátek 2. 12. 2016 se v domažlickém kině Čakan uskutečnil komponovaný hudebně-dramatický program k 700. výročí narození Karla IV. Celá akce se pečlivě připravovala od začátku školního roku a zapojily se doní studenti čtrnácti tříd. Dopoledne proběhla dvě školní představení a od 18 hodin se hrálo pro veřejnost. V programu se střídaly scénky, mluvené slovo, promítání, písně a tance. diváci Karla IV. poznali po stránce lidské i státnické, seznámili se s jeho rodinou, slavnými osobnostmi jeho doby, dozvěděli se o jeho budovatelství, sběratelství. Nezapomnělo se ani na odkaz jeho doby pro současnost. Tečkou za celým vystoupením byl vstup do muzikálu Noc na Karlštejně. Celý pořad měl kladný ohlas jak u studentů a učitelů, tak i u široké veřejnosti, která večer zaplnila kino do posledního místa.

V poslední květnový pátek se na naši školu k besedě se studenty dostavila paní Eva Erbenová, která jako židovská dívka přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti v závěru 2. světové války. Vyčerpanou ji objevili obyvatelé Postřekova, mezi kterými dožila konec války. Postřekovští se stali její novou rodinou a ona se do této chodské vesnice pravidelně vrací.

Dne 21. 3. 2016 se v Plzni konalo krajské kolo dějepisné olympiády, tentokráte na téma Karel IV. Naši školu a zároveň okres tam reprezentovali žáci 3.8 - F. Porazil a E. Polívková a studentka 4.8 Alena Osvaldová. Celkem v kraji soutěžilo 32 mladých historiků. Z našich nejlépe dopadla A. Osvaldová, která obsadila bramborové čtvrté místo.

V pondělí 18. 1. 2016 se konalo okresní kolo dějepisné plympiády, na které naši školu reprezentovali tři studenti: Alena Osvaldová (4.8), Eliška Polívková (3.8) a Jan František Porazil (3.8). Všichni prokázali výborné znalosti v historickém tématu "Lucemburkové", což doložili svým umístěním. Alena Osvaldová zvítězila se ziskem 97 bodů ze 100 možných. Eliška Polívková obsadila 2. místo a J. F. Porazil stanul na třetí příčce. Všichni postupují do krajského kola, které proběhne 21. 3. 2016.