"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Jako každoročně, i v listopadu 2013 jsme se v rámci dějepisného semináře přihlásili do projektu Jeden svět na školách, kdy v rámci Příběhů bezpráví jsme si vybrali projekci filmu " Deset bodů" a doplnili ji besedou s pamětníkem. Našimi hosty byli pánové J. Hezký a J. Kníže.

                                                                                             M. Johánková, vyučující semináře Dě