"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
Informace pro 2. ročníky - účastníky sportovního kurzu v letovisku Makarska.
V příloze jsou základní informace cestovní kanceláře, přihláška do kurzu a základní seznam věcí na kurz.
Závaznou přihlášku podepsanou rodiči je třeba odevzdat nejpozději do 23.4.2014. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
Šárka Jandová vedoucí kurzu
Přihláška