"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

O prázdninách chodit do školy? A ještě se tam těšit? Zdá se to neuvěřitelné, ale na našem gymnáziu to bylo možné. Od 8. do 12.července se tu konalo Campo Arduino, což je název pro příměstský tábor pojmenovaný Arduino podle populárního malého počítače. Chod tábora zajišťovali naši učitelé informatiky Ing. Josef Šerlovský, Mgr. Martina Svobodová a Ing. Josef Lípa společně se čtveřicí lektorů z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Stravování na tradičně vysoké úrovni zajišťovala naše školní kuchyně.

 

Tábora se zúčastnilo celkem 31 zájemců, většina z nich ve věku 11 až 13 let, kteří byli rozděleni do 13 družstev. Jedno z nich bylo dívčí, což je důkaz, že zájem o robotiku a kybernetiku nemusí být ryze klukovskou záležitostí. Každý tým obdržel hotové vozítko ze stavebnice, které se musel naučit programovat tak, aby splnilo jednotlivé úkoly. Začínalo se jízdou po čáře, následovalo zaparkování do vyznačené „garáže“, objetí překážky a zastavení na stanovených bodech doprovázené světelným nebo zvukovým signálem. Vyvrcholením byla jízda po slalomové dráze, na niž se mohli přijít podívat i rodiče a sourozenci účastníků tábora.

Slavnostního závěrečného setkání a předávání cen se zúčastnili proděkan FAV doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. a zástupkyně Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Ing. Martina Kestlerová.

logo

Realizace tohoto kybernetického tábora byla možná jen díky projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
kempar7
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Campo Arduino 2...
Lektoři

 

Text Jan Pek, foto Jan Pek a Josef Šerlovský