"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve čtvrtek11.května se naši Francouzi sešli ve školní jídelně, kde je přivítala paní ředitelka. Následovala prohlídka gymnázia a vysvětlení pravidel a chodu školy. A co je nejvíce překvapilo?

Tak třeba přezouvání, úzké šatní skříňky, fakt, že se naši žáci dělí na tělocvik podle pohlaví nebo i to, že se na výuku cizích jazyků třídy půlí na menší skupiny. Nemohli pochopit, že u nás nemáme žádný dvůr, na kterém by se mohli žáci o přestávce proběhnout, jak je tomu u nich. Nejvíc udivení byli při prohlídce chovatelského zařízení, protože to ve své škole nemají.Poté se všichni účastníci výměny přesunuli do refektáře ZUŠ v Domažlicích, kde se uskutečnil koncert. Na něm vystoupili žáci naší školy, pěvecký sbor Bel canto a dudácká muzika s krojovanými tanečníky. Na závěr se Francouzi učili zpívat jednoduchou českou píseň. Po obědě ve školní jídelně čekala na francouzské žáky prohlídka města s výstupem na věž. Plnili také jednoduché úkoly, které pro ně byly připraveny.

P.Šlajsová

Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...
Francouzi_u_nas...