Vytisknout

Minulou sobotu přijelo do rodin našich studentů 23 francouzských žáků se 2 učiteli, aby v rámci druhé části výměnného pobytu poznávali Českou republiku, způsob vyučování, českou kuchyni i kulturu a životní styl.

 

Hned v pondělí se k této skupině připojili jejich francouzští spolužáci, kteří se účastní výměnného pobytu v bavorském Kötztingu, aby společně s českými protějšky diskutovali o svých školních systémech. Celkem 77 studentů se rozdělilo do 11 skupin, ve kterých postupně diskutovali o školních předmětech, rozvrhu hodin, školní jídelně, výuce cizích jazyků, prázdninách, povinné školní docházce a organizaci jednotlivých stupňů vzdělávání a jiných tématech. Výsledkem této diskuse bylo vytvoření dvojjazyčných plakátů, které můžete vidět vystavené ve vestibulu gymnázia. Odpoledne si naši studenti připravili pro Francouze koncert v refektáři ZUŠ, který uvedl pěvecký sbor Bel Canto pod vedením Bety Johánkové, dále vyslechli solová vystoupení převážně účastníků letošní výměny, kteří zahráli na hudební nástroje, a na závěr vystoupení mrákovské dudácké muziky s kapelníkem Danem Dřímalem a několika tanečníky, kteří jim představili chodský folklor. Také měli všichni příležitost ochutnat tradiční choské koláče a zkusili si zazpívat i jednoduchou českou píseň.

V úterý se vydali do Prahy, kterou byli doslova unešeni. Ve středu se zapojili do vyučování na naší škole a ve čtvrtek ráno byli přivítáni v obřadní síni domažlické radnice, aby poté odjeli poznávat německý Regensburg. V pátek navštívili Plzeň, kde absolvovali prohlídku pivovaru a synagogy. Na víkend si pro ně hostitelské rodiny připravily bohatý program. 

Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...
Francouzi u nás...