Vytisknout

Během tohoto týdne se Francouzi v naší škole zapojili do výuky, konkrétně navštívili hodiny Aj, Fj, Tv, Hv, Vv, mat.cvič a dramatické výchovy. Nejvíce byli překvapeni, že mohou naši studenti o přestávkách ve škole telefonovat a je jim dovoleno při hodině pít.

Také se jim moc líbila možnost koupit si ve škole u našich firem svačinu. Další rozdíl, který oproti francouzské škole zaznamenali, bylo přezouvání a kratší doba jedné vyučovací hodiny - jejich hodina trvá 55 minut. Všechny předměty absolvují francouzští žáci společně (celá třída), nikdy nejsou děleni, ani na hodiny tělesné výchovy ani na jazyky. Bohužel to se samozřejmě odrazí i na jejich znalostech a hlavně dovednostech v cizích jazycích.

Velice pozorně sledovali film s názvem Železná opona, doprovázený povídáním o době komunismu, který je pro jejich zemi tak vzdálený.