"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 4.dubna jsme vzali naše korespondenty z Francie do Prahy. Hned po příjezdu na Pohořelec se jich ujala milá paní průvodkyně, která je během 4hodinové prohlídky seznámila s nejvýznamnějšími památkami.

Od strahovské knihovny prošli kolem Lorety až k Pražskému hradu, kde zhlédli výměnu hradní stráže. Odtud pak po krátkém občerstvení pokračovali k baroknímu kostelu sv.Mikuláše a přes Karlův most až na Staré město. Další zastávkou bylo Židovské město s prohlídkou interiéru Španělské synagogy. Procházku zakončili u orloje na Staroměstském náměstí. Společně jsme se poté přesunuli na Václavské náměstí a celý výlet zakončili u sochy sv.Václava.