"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Čtvrteční dopoledne jsme strávili prací na různých prezentacích. Češi prezentovali svůj pohled na Belgii a Belgičané na Českou republiku. 

Další aktivitou byl poznávací kvíz ve městě. Ve skupinách se žáci měli podle souřadnic dostat k určitému místu, zde splnit zadaný úkol, na jehož základě získali indicie k další souřadnici. Tato činnost je velmi bavila, vítězné družstvo zapojilo i běh. Po obědě měli čeští studenti za úkol připravit podle receptu čokoládovou pěnu. V druhé části odpoledního vyučování si pro nás belgičtí studenti připravili prezentace zaměřené na belgickou kuchyni, hudbu a naučili nás i některá vlámská slova. Večer nás čekalo rozloučení ve školní jídelně, kam zavítali i rodiče z hostitelských rodin. Všichni naše studenty  velmi chválili a nás překvapila jejich jazyková vybavenost. Po celou dobu setkání se na plátno promítaly fotky ze společných aktivit a bylo připraveno pohoštění, kde došlo i na čokoládovou pěnu od českých studentů. Celý večer zpestřil DJ Arne. V pátek ráno jsme se přesunuli do Bruselu, kde nás čekala návštěva vybraných evropských institucí. Navštívili jsme Radu Evropy a Parlamentarium. Po obědě jsme si prohlédli historické centrum včetně radnice a královského paláce. Naši prohlídku jsme zakončili u sochy Manneken Pis, který byl ten den oblečený, protože zde právě probíhal  folklorní festival. Poté jsme se přesunuli na letiště, kde došlo na poslední objetí i slzy. Jednu chvíli to vypadalo, že se nerozejdeme. O tom, že se  výměna vydařila, svědší i slova jednoho z Belgičanů: „ I will miss you, guys!“ (Budete mi chybět, bando.)