"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý jsme strávili den ve škole. Bernardus college je katolická škola, kterou navštěvuje asi 1600 studentů (12-18 let) a učí tu přes 100 učitelů ( i několik jeptišek).

Areál školy tvoří 4 budovy a jeho součástí je i kaple. Vyučování začíná v 8,30h a končí v 15,45hl. Přestávka je vždy po 2 vyučovacích hodinách ( 1 vyč. hodina trvá 50 min) a žáci ji musí trávit venku. Ve vnitřních prostorách se nesmí jíst, pít ani používat mobilní telefon a žákům není umožněn přístup na školní wifi.

Součástí uvítání byl obřad, při kterém byly za zvuku hymen Belgie, České republiky a Evropské unie vztyčeny vlajky. Poté nás čekaly různé aktivity, jejichž společným tématem bylo fungování jednotlivých evropských instituci. Během odpoledního vyučování navštívili naši studenti různé vyuč.hodiny, při kterých měli možnost porovnat oba školní systémy. Večer jsme si společně zahrali bowling.

Ve středu jsme vyrazili na prohlídku Gentu, správního centra Východních Flander. Toto univerzitní město je díky síti kanálů, které ho spojují s mořem, také přístavem. Ve středověku se do města dovážela z Anglie ovčí vlna, která se tu zpracovávala. Díky tomu město prosperovalo. V centru města jsme měli možnost vidět zvonici, která je typická pro každé město ve Flandrech. Za zmínku stojí i středověký hrad, který byl v době romantismu přestavěn do dnešní podoby. Město je také rodištěm řimského krále a císsře Karla V. Zbytek odpoledne strávil každý se svým korespondentem.

belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...
belgie 2_vymena...