"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí jsme se vlakem vydali do správního centra provincie Západní Flandry – Brugg, které se někdy označuje „Benátky severu".

Město si zachovalo svůj středověký ráz i architekturu a je protkáno sítí kanálů. Nejprve jsme si prohlédli tzv.bekináž, což je skupina domů obehnaných zdí, které ve středověku obývaly ženy (bekyně), které chtěly sloužit Bohu, aniž by se odloučily od světa. Dále jsme navštívili kostel Panny Marie ze 13.stol. proslulý sochou Madony s dítětem od Michelangela, která je jeho jediným dílem na sever od Alp. Také jsme zde viděli hrob Marie Burgundské, babičky španělského krále a římského císaře Karla V., který byl bratrem našeho krále Ferdinanda I. Habsburského. Kromě čokoládových pralinek nabízí Bruggy i své proslulé paličkované krajky.

Odpoledne jsme se přesunuli do přístavu Ostende k Severnímu moři, kde tou dobou silně mrholilo a foukal vítr. Ani nepřízeň počasí neodradila některé z nás od koupání v moři. Viděli jsme zde i zbytky Atlantického valu, který vybudovali Němci a měl zabránit invazi spojeneckých vojsk na kontinent během 2.svět.války, nebo pevnost, kterou nechal vybudovat císař Napoleon. Také jsme ochutnali mořské plody – krevety.

belgie 28
belgie 29
belgie 210
belgie 211
belgie 212
belgie 213
belgie_2_2
belgie_2_3
belgie_2_4