"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 V úterý měli naši hosté z Belgie možnost zažít Poslední zvonění na naší škole. Navštívili také některé hodiny anglického jazyka a seznámili se s českým školním systémem. Nejvíce je udivilo, že se u nás musí žáci přezouvat a mohou používat mobilní telefony v budově školy a dokonce i při jídle ve školní jídelně.

Odpoledne se aktivně zapojili do studentského majálesu, Jeden z nich byl dokonce zvolen jejím mezinárodním králem. Průvod městem je nadchl natolik, že chtějí po svém návratu zorganizovat podobnou akci doma. K večeru pak všichni vyrazili poznávat české tradice, byla totiž májka. Rozdělávání ohně je v Belgii zakázáno, takže opékání buřtů na ohni pro ně bylo také překvapivé. Prvomájové volno strávili belgičtí hosté s hostitelými rodinami, které si pro ně připravily zajímavý program. Někteří vyrazili do hlavního města, jiní navštívili Plzeň nebo blízké okolí Domažlic.