Vytisknout

V současné době vyučujeme podle originálních francouzských učebnic Extra! a Connexions. Extra! je třídílný soubor učebnic určený pro žáky od 12 let. Extra! 1 odpovídá podle úrovní Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) úrovni A1, Extra! 2 úrovni A1/ A2 a Extra! 3 úrovni A2 / B1. Studenti však po 2. dílu této učebnice přecházejí na 1.díl Connexions, který je určen již pro starší dospívající studenty (SŠ) a připraví na úroveň A1 /A2+ podle SERRJ. Poté pracují studenti i s 2. dílem této učebnice (úroveň A2 / B1+ podle SERRJ).

Oba typy učebnic prosazují aktivní přístup k učení, od 1. lekce je kladen důraz na rozvíjení komunikačních dovedností  a schopnosti použít daná konverzační témata a s nimi související slovní zásobu v konkrétních situacích. Vedle gramatických a lexikálních cvičení se studenti seznamují i s frankofonními reáliemi. K procvičování písemných i mluvených cvičení slouží pracovní sešity.

Obě učebnice připravují studenty na mezinárodně uznávanou zkoušku DELF.

Výuka je obohacována i jinými zajímavými materiály z dalších učebnic francouzštiny ( On y va! Jitky Taišlové). Dalšími zdroji jsou např. Francouzština: Otázky a Odpovědi, Libre Échange nebo Le Nouveau Sans Frontières. Důležitou roli hrají v hodinách autentické materiály z každodenního života jako jsou francouzské časopisy, noviny, knihy v originále, internetové stránky apod.