"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Jméno                                                                    Kontakt

Mgr. Marie Deckerová (1975-2012)                      

Mgr. Milena Šiplová (od roku 2001)                        

Mgr. Petra Šlajsová (od roku 2006)