"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Květen nebyl pro některé naše žáky pouze ve znamení maturit, ale 7 studentů převzalo certifikáty potvrzující, že úspěšně složili prestižní, mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Díky osobní angažovanosti Mgr. Petra Diviše mají naši studenti již několik let možnost tyto zkoušky skládat.

V úvodu slavnostního aktu, jemuž byla přítomna i ředitelka školy Mgr. Jana Štenglová a přibližně tři desítky studentů, kteří chtějí tyto zkoušky skládat v příštích letech, všichni zhlédli krátké video, ve kterém k nim promluvil rektor Univerzity v Cambridge, jenž zdůraznil význam těchto zkoušek. Poté lektorka jazykové školy Eufrat Mgr. Lucie Kočandrlová požádala úspěšné absolventy, aby publikum informovali o jednotlivých částech zkoušky a sdělili, co se jim osobně zdálo nejobtížnější. Ona sama naše studenty pochválila za výborné výsledky dosažené v testech a na závěr jim předala certifikáty.

Cambridge2016

Jan Pek