"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Také letos měli naši studenti díky aktivitě Mgr. Petra Diviše možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny Cambridge English.

Zkoušku nanečisto si v polovině listopadu vyzkoušelo více než 60 studentů. Na základě výsledků, jichž dosáhli, se pět studentů rozhodlo v jarním termínu složit zkoušku na úrovni C1 přímo v naší škole, další trojice odjela do Plzně do Jazykové školy Eufrat, kde skládali zkoušku na úrovni B2. Zástupkyně této jazykové školy Mgr. Anna Kočandrlová, která zkoušky pro naše žáky organizovala, ocenila výbornou úroveň znalostí našich studentů. Ve středu 11.května od 9,30 hod. dojde k oficiálnímu předávání certifikátů potvrzujících úspěšné složení zkoušek.

Jan Pek