"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Prima´s Afternoon Theatre Session

         Jak již tradičně bývá zvykem, také tento rok, celkově asi už popáté, zakončila jedna ze dvou anglických skupin ročníku prima školní rok 2013/14 krátkým divadelním představením určeným pro rodiče.

Toto krátké pásmo (cca. 30 min) se skládalo z pěti zjednodušených verzí pohádek a třech písní. Každé z patnácti dětí mělo přibližně 2-3 role. Pořadí pohádek pak bylo určeno tak, aby si každé z dětí mohlo vyměnit kostýmy i rekvizity během té pohádky, ve které neúčinkovaly. Odpoledne začalo Pohádkou o řepě, poté následoval Domeček v lese, kde děti vystupovaly jako jednotlivá zvířátka. Po těchto dvou pohádkách zazněla píseň „Rock My Soul“. Na řadu pak přišla jazykově nejnáročnější pohádka, a sice Šípková Růženka, kde se děti musely „poprat“ i s minulými časy, které ještě neprobíraly. Po Růžence si obecenstvo trochu odpočinulo při další písni „Yankee Doodle“. Poté si rodiče své dětství mohli připomenout i díky Červené Karkulce a Třem prasátkům. Děti se s publikem rozloučily závěrečnou písní „We Are The World“, která je vlastně zjednodušenou dětskou verzí slavného hitu Michaela Jacksona.

Tato představení jsou jakousi jazykovou nadstavbou, kterou děti (pokud se představení rozhodnou dělat) musí zvládnout kromě běžného jazykového učiva ročníku prima. Představení je vždy dobrovolné a záleží jen na nich, zda se pro ně rozhodnou. Je to náročná práce, která se ale vždy vyplatí. Kromě množství nové slovní zásoby, kterou se musí naučit, trénují hlavně výslovnost, jazykový projev i vystupování před publikem. Zároveň dochází k uplatňování mezipředmětových vztahů, protože děti si kulisy i část rekvizit samy vytváří na hodinách Vv popř. kroužku keramiky. Tímto bych ráda poděkovala paní učitelce Poulové za ochotu i vstřícnost při spolupráci.

I když všechno nebylo dokonalé, myslím, že děti si práci na pohádkách užily a celkově z  ní měly velmi dobrý pocit. Příjemná byla i odezva rodičů. Zároveň přijala pozvání i třídní učitelka, paní Fraňková a také bych ráda poděkovala panu Linartovi za spolupráci při dokumentaci.

Takže vzhůru do sekundy a zasloužené prázdniny všem přeje L. Ledvinová