"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Žáci třídy 3.8, neboli teciáni, které učí angličtinu Lenka Ledvinová, nastudovali krátké divadelní představení nazvané Strašidlo Cantervillské, které svým rodičům a kamarádům sehráli ve čtvrtek 21. června.

Scénář napsala jejich angličtinářka podle zjednodušené povídky a ve hře účinkovali všichni žáci ze skupiny. „Nácviku jsme věnovali tři týdny, zkoušky jsme mívali i během volných odpolední. Tato představení připravuji každý rok, protože se při nich žáci zdokonalují v cizím jazyce, aniž si to uvědomují,“ zdůraznila L. Ledvinová přínos tohoto doplňku klasické výuky. Před začátkem představení nezapomněla ani na poděkování své kolegyni Aleně Poulové, učitelce výtvarné výchovy, panu školníkovi a rodičům, kteří se podíleli na přípravě rekvizit a šití kostýmů.

Text a foto Jan Pek

 

Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...
Anglické divadl...