"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Poslední květnové pondělí převzala skupina čerstvých absolventů i žáků předposledních ročníků certifikáty dokládající úspěšné složení prestižní mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny Cambridge English. Uspělo všech 18 přihlášených studentů,

přičemž nikdo se nedostal na nižší úroveň, než na kterou se přihlásil. Jaroslav Rout dosáhl dokonce nejvyší možné úrovně C2. Tyto výsledky potěšily zástupkyni Jazykové školy Eufrat z Plzně Lucii Kočandrlovou, která ocenila jak snahu a úroveň znalostí našich studentů, tak i práci gymnaziálních učitelů angličtiny. Poděkovala zejména Mgr. Petru Divišovi, jenž již několik let skládání těchto zkoušek našim žákům zajišťuje po organizační stránce. A kdo jsou ti úspěšní angličtináři? Marek Babčan, Nina Kuželková, Linh Nguyen Manh, Jaroslav Rout, Martin Ticháček, Jiří Váchal, Hynek Varga, Daniel Cába, Alžběta Johánková, Linh Nguyen Thuy, Václav Mothejzík, Augustin Nový, Patrik Prais, Monika Rzymanová, Tomáš Schenk, David Šmíd, Michal Šmíd a Tomáš Vašíček.

Text a foto Jan Pek

Zkoušky Cambrid...
Zkoušky Cambrid...
Zkoušky Cambrid...
Zkoušky Cambrid...
Zkoušky Cambrid...
Zkoušky Cambrid...