"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve školním roce 2010/11 a 2011/12 spolupracovali studenti našeho gymnázia v projektu Comenius s názvem Different and Still the Same. Spolu se studenty partnerských škol z Belgie, Španělska, Turecka a Polska vytvořili padesátiminutový film, jehož hlavním tématem jsou stereotypy (předsudky) o obyvatelích zúčastněných zemí. 

Během projektu vycestovali studenti na schůzky do partnerských škol, a měli tak možnost poznat blíže život v těchto zemích.

Vytvořený filmový materiál a Behind the Scenes 

Hlavní film 

Behind the Scenes

Představení studentů zapojených v projektu  

Film o naší škole pro ostatní účastníky projektu

Novinový ohlas projektu

Zahraniční
Domácí