Vytisknout

Ve středu 11. listopadu se žáci třídy 4.6 jako vůbec první studenti gymnázia podívali do poměrně nově fungujícího amerického centra US Point v Plzni. Centrum se nachází v areálu ZČU na Borech a bezplatně poskytuje různé služby.

Studenti i veřejnost se tak mohou zúčastnit pravidelných konverzací s rodilým mluvčím, ať jsou začátečníci či pokročilí. Mohou se přijít podívat na americký film, o kterém pak diskutují s rodilým mluvčím a dozví se tak spoustu zajímavých informací. Kdo uvažuje o studiu ve Spojených státech, najde zde radu i pomoc. Také se tu konají přednášky a semináře na různá témata či soutěž v prezentování v anglickém jazyce. V neposlední řadě existuje skvělá možnost pro školy vybrat si téma týkající se Spojených států, o kterém by se chtěly něco dozvědět, a přijet na interaktivní worksop. Žáci ze 4.6 si vybrali téma Washington D. C. a New York, které je současně i jedním z maturitních okruhů. O těchto městech se naučili něco nového, ale zároveň museli sami informace vyhledávat a komunikovat v angličtině. 

Pro více informací o US Pointu navštivte webové stránky www.uspoint.zcu.cz nebo facebook https://www.facebook.com/americkecentrumuspoint/. Kontaktní osobou ve škole je Mgr. Marina Mrázová.

 

V druhé části exkurze žáci zhlédli výstavu Ladislava Suttnara v Západočeském muzeu a Bienále kresby, které hostí Galerie města Plzně a Trnkova galerie.