"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 5.5. navštívilo několik tříd  našeho gymnázia (1. a 3. ročníky) divadelní představení nazvané "The Accidental Hero" v místním kině Čakan.

Tato one-man show byla součástí kulturního programu v rámci oslav osvobození. Divadelní hra, ve které hlavní aktér Patrick Dewane vypráví o svém dědečkovi, nám přiblížila osvobození Domažlic a Plzeňského regionu během 2. světové války z pohledu jednoho z amerických vojáků českého původu Matta Konopa. Mattovi rodiče odešli za prací do Ameriky na konci 19. století. The story started on the Omaha Beach in France. Lieutenant Colonel Konop and his fellows experienced the Battle of the Bulge in Belgium and suceeded in destroying four German tanks. Having reached the Czech borders, he was selected as an interpreter because of his good knowledge of Czech language. He took part in liberation of the same Czech towns where his grandparents had lived. The Czechs made him a hero. The whole story is introduced by a photo of Matt Konop, the liberator, and people carrying him on their shoulders in Domažlice´s main square. The performance of Patrick Dewane was absolutely great! He spoke very clearly and aloud. Americké angličtině, kterou hovořil,  bylo dobře rozumět a slova, která jsem nestačil pochytit, jsem si rychle dohledal v textu, který byl promítán vedle dobových fotografií i krátkých filmových záběrů z války i rodinného archivu. Každopádně považuji za obdivuhodný výkon vést dvě hodiny takhle náročný monolog. Myslím, že je důležité připomínat osudy (někdy i náhodných)  hrdinů, kteří se zasloužili o konec válečného teroru. There was a tense atmosphere at the cinema and everyone was listening to his story. After the performance the audience applauded for a long time.

Výběr z komentářů a postřehů studentů třídy 7.8