"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

„Co je realita? Co je skutečnost a co klam? Čemu můžeme v životě médií a sociálních sítí věřit?“ To je akce, které se v Plzni zúčastnili žáci třídy 1.4.

V budově Moving Station měli možnost vyslechnout a diskutovat se světovými odborníky nejen o manipulaci s informacemi prostřednictvím Fake News a sociálních sítí, ale také o tom, jak se v těchto zprávách orientovat a správně je vyhodnocovat. V dalším bloku se seznámili s praktickým využitím virtuální reality pro terapeutické účely při léčbě závislostí. Přednášejícími byl například Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze nebo Todd Leventhal z Global Engagement Center (Department of State, USA), který kdysi řídil The Counter Misinformation Team pro americkou vládu. Celá akce probíhala v češtině i angličtině, tudíž si žáci mohli ověřit své dovednosti v cizím jazyce. Organizaci zajistilo Americké centrum US Point při Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni, Velvyslanectví USA v České republice a statutární město Plzeň.

Video z akce: Pilsen Talks

P. Dvořáková + M. Mrázová