Vytisknout

Datum konání:  12. října 2012

Zaměření exkurze:

-         seznámení žáků s knižním fondem v Německé a Anglické knihovně patřící pod Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje;

-         seznámení žáků s přípravnými kurzy, studijními materiály a mezinárodními zkouškami, které se konají v těchto knihovnách;

-         návštěva synagogy v Plzni s odborným výkladem.

Cílová skupina:

 Exkurze se zúčastnilo 85 žáků ze tříd 2.4, 5.8 a 4.6

Zhodnocení: 

Mnozí studenti poprvé navštívili výše zmíněné knihovny a seznámili se s jednotlivými mezinárodními zkouškami v anglickém i německém jazyce. Z výkladu odborných pracovníků knihoven se dozvěděli názvy jednotlivých mezinárodních zkoušek a úroveň znalostí cizího jazyka, která je vyžadována. Dále se dozvěděli termíny konání těchto zkoušek, mohli si prohlédnou přípravné materiály pro tyto zkoušky a začíst se do zjednodušených verzí knih na různých úrovních jazykových dovedností. Nakonec se seznámili s možností meziknihovních výpůjček.

 Exkurzi zorganizovali: Mgr. Petr Diviš a Mgr. Marie Johánková

Pedagogický dozor zajištovali: Mgr. Peter Diviš, Mgr. Sylva Vágnerová, Gabriela Hájková, Mgr. Marie Johánková