"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 22. 1. 2014 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část.

Poslechový test měl dvě části: multiple choice (výběr z možností) a matching (přiřazení výpovědí k jednotlivým mluvčím). Po opravení poslechové části bylo vybráno 5 postupujících do ústní části. Poslechového testu se celkem zúčastnilo 22 studentů.

Ústní části se zúčastnili M. Šmíd (1.6), Mai Hoang Viet (Roman) (3.8), Le Nguyen Duc Trung (Pavel) (3.8), M. Rzymanová (4.8), Nguyen Thy Linh (Lucka) (4.8). Každý soutěžící si volil jak z témat, tak z obrázků, fotografií. Témata obsahovala jednotlivé podotázky a obrázek byl na tématu nezávislý. Volba pořadí záležela na samotných soutěžících. Byla hodnocena přesnost vyjadřování, plynulost, rozsah slovní zásoby i výslovnost.

Na prvním místě se umístil M. Šmíd, který zároveň postupuje do krajského kola. Druhá v pořadí skončila Nguyen Thy Link (Lucka), která je zároveň náhradnicí v rámci krajského kola. Třetí místo obsadil Mai Hoang Viet (Roman).

Všem studentům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. ☺

Olympiada vAJ kategorie II z