"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Školní kolo olympiády v angličtině kategorie III se konalo 30.1. 2013. Zúčastnilo se celkem 54 studentů ze tříd 1.4, 3.4, 3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.8 a 7.8.

 V první části absolvovali soutěžící poslechový test a test porozumění čtenému. Po vyhodnocení této části bylo vybráno 5 nejlepších, kteří následně podstoupili rozhovor s porotou na vylosované téma.

Vítězem školního kola se stal Josef Hofman ze třídy 6.8, na druhém místě se umístil Jan Vychopeň ze třídy 7.8.

Zpracovala: Jaroslava Vecková