"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 19. února 2013 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Domažlicích.

Měli jsme zástupce ve III. kategorii (Jan Vychopeň a Josef Hofman).

V této kategorii bylo celkem 9 soutěžících. V první  části absolvovali všichni soutěžící poslechový test na porozumění mluvenému slovu a lexikální test na porozumění psanému slovu. Všichni účastníci absolvovali také druhou, ústní část, ve které byl kladen důraz na samostatný projev a interaktivní dovednosti.

Témata: Future job, plans. Clothes, fashion. Means of transport. Everyday life.

Naši studenti se nakonec umístili na 1. (Josef Hofman) a 2. (Jan Vychopeň) místě. Při hodnocení šlo hlavně o přirozenost projevu. Samozřejmě se zohledňovala také výslovnost, plynulost, gramatická správnost a bohatost slovní zásoby.

Vítězové získali odměnu ve formě peněžní poukázky.