"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Olympiáda z anglického jazyka (třídy 1.8 a 2.8)

Dne 15.3.2013 se 1. a 2. vyučovací hodinu konala olympiáda z anglického jazyka. Olympiády se zúčastnili žáci tříd 1.8 a 2.8 v následujícím počtu: 9 žáků ze třídy 1.8 a 10 žáků ze třídy 2.8.

Olympiáda byla rozdělena do dvou částí – poslech s porozuměním a ústní část. Všichni žáci se účastnili poslechové části. Po vyhodnocení výsledků postoupili 4 žáci s největším počtem bodů k části ústní. Maximální možný počet nasbíraných bodů v poslechové části byl 10 bodů. K ústní části postoupili žáci, kteří obdrželi 7 bodů.

Ústní část byla složena ze dvou úkolů:

1) Popiš obrázek.

2) Vymysli a sestav příběh dle obrázkové předlohy.

Hodnoceny byly tyto kategorie: mluvení + slovní zásoba, výslovnost, intonace, reakce a interakce. Po sečtení výsledků z poslechové a ústní části se na prvních třech místech umístili tito žáci:

1. místo – Roman Mai, třída 2.8

2. místo – Lukáš Nguyen, třída 2.8

3. místo – Martin Ticháček, třída 2.8

Organizace: Gabriela Hájková, Lenka Ledvinová

Zapsala: Gabriela Hájková