Vytisknout

Krajské kolo olympiády v AJ 2012-13

Dne 20. 3. 2013 se studenti GJŠB účastnili krajského kola Soutěže v AJ. Soutěž se konala v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Plzni. Na základě okresního kola konaném v Domažlicích byli vybráni tito studenti:

Tieu Thai Son (Láďa) 3.8

Josef Hofman 6.8

Tieu Thai Son reprezentoval naši školu v kategorii II. B (nižší stupeň gymnázií), J. Hofman byl zařazen do kategorie III. A (střední školy).

Po registraci soutěžících a proplacení jízdného následovala soutěž samotná. Nejprve proběhla v obou kategoriích poslechová část. Tieu Thai Son měl jeden typ poslechu stylem Multiple Choice a celkem mohl získat maximum 8 bodů. V poslechové části se mu dařilo, ztratil pouze jeden bod. J. Hofman měl více poslechových částí také typu Multiple Choice, jemu poslechový list nebyl nabídnut k nahlédnutí. On sám osobně měl z poslechu dobrý pocit. Po krátké přestávce následovalo mluvení. Tieu Thai Son si vylosoval téma „Food & Diet“. J. Hofman hovořil k tématu „The Czech Republic“.

Ani jeden ze soutěžících se na prvních třech místech neumístil. Mě osobně, jako vyučujícího, překvapilo, že pořadatelé zařadí do konverzační soutěže téma reálií (The Czech Republic), což bychom v budoucí přípravě vzali na zřetel. Dále mě zarazilo, že (i když se tato kategorie našich soutěžících netýkala) se čekalo v bilingvní kategorii na jednoho soutěžícího a kvůli tomu se dokonce otočilo pořadí ústní a poslechové části, což vzhledem k ostatním soutěžícím (jedoucím z různých koutů kraje) bylo absolutně nefér.

Lenka Ledvinová