"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 26. 2. 2016 proběhla další z biologických přednášek s názvem Není pole jako pole aneb kdo je zodpovědný za stav naší venkovské krajiny.

Ing. Vratislava Janovská přijela seznámit naše studenty se současnými problémy krajinné ekologie (např. vlastnická a uživatelská stuktura zemědělské půdy a problémy z toho vyplývající - eroze, povodně, nedostatek zeleně, pozemkové úpravy, ....). Zúčastněným studentům také přiblížila možnosti studia na České zemědělské univerzitě v Praze na Fakultě životního prostředí.