"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Cyklus biologicko-chemických přednášek pokračoval 27. 2. 2014. Přednášela RNDr. Alena Morávková, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze na téma viry.

P2270037

 

V přednášce byly vyloženy nejnovější molekulárně biologické poznatky o evoluci a proměnlivosti virů na známých virech, jako jsou spalničky, chřipka a HIV. Druhá část se pak zabývala genovou terapií a jejím vývojem.

 

Přednášky se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků navštěvující semináře z biologie a genetiky a vybraní studenti, kteří pravidelně soutěží v biologických olympiádách.

P2270032