Vytisknout

Jako vítěz se vrátilo družstvo našeho gymnázia z krajského kola ekologické olympiády, které se uskutečnilo ve Spáleném Poříčí. Nastávajícícm maturantům Manfredu Schreiberovi a Vítězslavu Fronkovi společně s Jakubem Procházkou z předposledního ročníku osmiletého studia se tam podařilo obhájit loňské prvenství a opět postoupit do národního kola, které se vzhledem k zaměření této olympiády uskuteční v červnu.

Olympiáda se i letos skládala ze dvou částí. V té teoretické studenti luštili zkratky ekologických organizací, prokazovali znalost ekologických značek u různých produktů (hlavně potravin), určovali živočichy podle charakteristik a řešili šest testů. Praktická část olympiády probíhala v terénu, trasa procházela lesem, loukou i podél potoka. Studenti postupně na jednotlivých stanovištích plnili úkoly zaměřené například na vliv jezů na životní prostředí raka kamenáče, poznávání přírodnin, určování zvířecích lebek, ptačích vajíček či ptáků podle hlasů.