"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Jako každý rok se i letos tříčlenné družstvo naší školy ve složení Adéla Pavleová (6.8), Jan Pluhař (8.8.) a Jiří Pivoňka (2.4) účastnilo Ekologické olympiády. 

Tato soutěž, která, dle mého mínění, patří k nejlepším a nejužitečnějším pro vzdělání žáků, prověřila ve dvou dnech terénní i teoretické znalosti a schopnosti našich soutěžících. Úkoly byly nelehké a patřily k těm tématům, na která při standardní výuce "není čas". Proto umístění na 5. - 6. místě z celého Plzeňského kraje jistě není ostudou.