Vytisknout

Dne 4. a 5. září 2019 se uskutečnily pěší exkurze zaměřené na podzimní vegetaci. Oba dny měly stejné zaměření - začátek byl na železniční zastávce, kde jsme se věnovali ruderální vegetaci, pokračovali jsme přes Veselou horu, dále na Zelenovské rybníky a přes Havlovice zpět do Domažlic.

Při exkurzi měli studenti možnost se seznámit s ruderální vegetací, s vegetací luk a polí i s rostlinami rybničních břehů. Exkurze byla též pojata jako opakování před písemnou prací.

Ve středu se účastnila třída 4.6 pod vedením Mgr. Javorského a PhDr. Dvořákové, ve čtvrtek byla řada na třídě 6.8 vedené Mgr. Javorským a Mgr. Zelenkovou. Přínos pro studenty vidím v seznámení se s běžnými rostlinami naší květeny neodtrženě od biotopu, což je vhodnější než předvádění zvláště chráněných druhů.