Vytisknout

třídy 1.4;3.6;5.8 - mykologie, lichenologie, botanika

třídy 2.4;4.6;6.8 - zoologie

třídy 3.4;5.6;7.8 - biologie člověka, genetika

 

 

seminář a cvičení z biologie - 3.ročník

- biologie a společnost

- mikrobiologie

- eukaryotní buňka (buněčná biologie)

- rozšíření taxonomie

- ekologie

- geologie

Seminář a cvičení z biologie - 4. ročník

- genetika

- molekulární biologie

- evoluční biologie

- ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav

- další téma dle zájmu studentů

Repetitorium biologie -4. ročník

- opakování k maturitní zkoušce

- příprava na přijímací zkoušky na VŠ

- příprava na studium na VŠ